Lokomotiva ES499.1/363

Kód produktu:
T-LEV-3
Cena bez DPH:
305,79 Kč
Cena s DPH:
370,00 Kč
Popis

Triko s motivem elektrické dvousystémové lokomotivy ES499.1/363  továrního označení ŠKODA 69E druhé generace řady ES 499.0 (350) se v provozu osvědčily, ale pro všestranné použití bylo nutné vyvinout a vyrobit větší množství strojů s méně "extrémními" parametry a tedy vhodnějších pro univerzální použití - lokomotivy řady ES 499.0 (350), resp. jejich výkon, maximální rychlost skutečně nebyly kvůli tehdejšímu stavu železniční infrastruktury plně využitelné. V roce 1976 tak Federální ministerstvo dopravy zadalo plzeňské lokomotivce vývoj a následně výrobu nových univerzálních lokomotiv pro stejnosměrnou a střídavou napěťovou soustavu. Na nové lokomotivě pracovala ŠKODA v úzké spolupráci s podnikem ČKD Elektrotechnika, který byl dodavatelem silové a řídicí elektroniky. Elektrická část této nové lokomotivy byla na poměry tehdejších traťových lokomotiv řešena opravdu revolučně a v mnohém předběhla svou dobu i tehdejší světovou úroveň. Za dva roky byl tento extrémně náročný projekt dokončen a v roce 1978 začaly montážní práce na prvním prototypu. Roku 1980 byly obě prototypové lokomotivy dokončeny a obdržely řadové označení ES 499.1001 a 002. Tyto stroje se zároveň staly prvními dvousystémovými lokomotivami s pulzní regulací na světě, což svědčí o tom, že i přes tehdejší nemožnost spolupráce s vyspělými státy, resp. nemožnost dovozu nejmodernějších technologií si československý průmysl udržel své tradiční dobré postavení v tomto oboru. O lokomotivy projevily zájem španělské a jugoslávské železnice, ale k dodávkám však bohužel nakonec nedošlo. Po náročných zkouškách prototypů bylo navrženo značné množství konstrukčních úprav zejména v elektrické části. Druhý prototyp byl tedy rekonstruován a stal se vzorem pro sériovou výrobu. Desetikusovou ověřovací sérii ČSD převzaly v roce 1984, sériová výroba lokomotiv čítající pět výrobních sérií probíhala v letech 1985 až 1990. Na rok 1992 byla naplánována dodávka 29 lokomotiv modifikované řady 362 s převodem pro rychlost 140 km/h a jednoho prototypu 360.601 s převodem na 180 km/h, určeného pro Výzkumný ústav železniční (VÚŽ). Z finančních důvodů byla ale objednávka v roce 1991 zrušena a dodán byl pouze prototyp 362.001

 

 

 

Základní informace
Výrobce:
Adler
Hmotnost:
200g