Společnost: DOPRAVNÍ TRIKA, s.r.o.

Sídlo: Resslova 526/20,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 264 14 333

číslo účtu: 5434145349/0800

dopravnitrika@gmail.com